Metodoloģiskā materiāla   “Skolotāju izglītības programma skolēnu uzplauksmei skolā” izstrāde

Projekta otrais intelektuālais rezultāts ir metodiskā materiāla izstrāde skolotājiem kompetenču un rakstura pieejā balstītas izglītības veicināšanai mācību procesā.

Vēlamies uzsvērt, ka atbalsta programma ir vairāku aktivitāšu rezultāts, tajā skaitā par pamatu ņemot projekta pirmo intelektuālo rezultātu - pētījums par personisko kompetenču un rakstura izglītības izpratni projekta dalībvalstīs, starptautiskās sanāksmes un semināri, kā arī pilotējot mācību materiālus Latvijā, Igaunijā un Spānijā. 

 

Lai arī metodoloģiskais materiāls  ir sagatavots pedagogu tālākai izglītošanai, tā struktūra ir veidota, lai ikviens interesents, iepazīstoties ar materiāla saturu un metodiskajiem piemēriem, varētu sniegt sev ieskatu par izpratnes veicināšanu rakstura un kompetencēs balstītas izglītības jomās. Literatūras saraksts, sniegtie metodoloģiskie piemēri un apraksts par rakstura izglītību un tās veidojošajiem aspektiem ļaus ikvienam skolotājam individuāli izzināt tēmu sev, kā arī veidojot mācību procesu.

Metodoloģiskais materiāls ir pieejams 4 valodās.

SPĀŅU VALODĀ

ANGĻU VALODĀ

LATVIEŠU VALODĀ

IGAUŅU VALODĀ

Mājaslapas saturs neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Par mājaslapas saturu un izvietoto informāciju pilnībā atbild projekta īstenotāji un autori.